Farumhuskonditori.dk er ikke længere tilgængelig her. Prøv farumhus.dk i stedet.

Landbruget i Danmark

Danmark har i århundreder været et landbrugsland, og også i dag er landbruget et vigtigt erhverv, ikke mindst når man vurderer den økonomiske betydning. Der blev således eksporteret danske landbrugsprodukter, maskiner m.v. for 170 mia. kr. i 2019, og tallene ventes også at stige i 2020.

Dansk landbrug er ikke mindst kendt for sin store produktion af svin. Der produceres omkring 30 mio. grise i Danmark, som enten slagtes her i landet, eller eksporteres som smågrise til opfedning i ikke mindst Tyskland. Herudover er Danmark et mælkeproducerende land, hvilket afspejler sig i, at Danmark er hovedsædet for Arla, en af verdens største mejerivirksomheder med eksport af danske og svenske mælkeprodukter, ingredienser m.v. til hele verden.

 

Økologien på vej frem

I dag dyrkes omkring en tiendedel af den danske landbrugsjord økologisk, og tallet er stigende. Det økologiske landbrug slår sig blandt andet op på en bedre dyrevelfærd for køer, høns, kyllinger og svin, i forhold til det som det konventionelle landbrug kan præstere. Samtidig dyrkes der afgrøder uden pesticider, i det økologiske landbrug.

Danskerne køber ikke mindst mælk og grøntsager økologisk, men også økologisk kød. Det er særligt fjerkræ, som er på vej op af salgsstigen.

Dansk landbrug er uanset produktionsform kendetegnet ved effektivitet, samt høj udnyttelse af ressourcerne. Det betyder, at det danske landbrug, i forhold til mange andre lande, bryster sig af at producere mindre energibelastende. Danske landbrugsprodukter er også gennemgående kendetegnede ved høj kvalitet, samt ikke mindst høj fødevaresikkerhed, som er grunden til, at dansk landbrug kan eksportere svinekød til blandt andet Japan, som er meget krævende på netop dette område.

Ud over afgrøder til foder og menneskelig ernæring, producerer landbruget også juletræer og energiafgrøder, og branchen spreder sig dermed vidt og bredt.